Hva må søknaden inneholde?

Søknaden kommunen mottar fra jaktrettshaver skal inneholde disse opplysningene:

  1. Arten søknaden gjelder for.
  2. Kart som tydelig viser grensene for valdet.
  3. Fullstendig oversikt over de eiendommene valdet omfatter og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser. Gårds- og bruksnummer.
  4. Oversikt over tellende areal som ønskes godkjent for den enkelte viltarten.
  5. Underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom. Det vil si alle jaktrettshavere dersom ikke annet er bestemt i avtale eller lov. For grunneiersammenslutninger og lignende er underskrift fra lovlig valgt representant tilstrekkelig. For sameier hvor ikke annet er bestemt er flertallsvedtak tilstrekkelig. 
  6. Navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og underskrift for den personen som er oppnevnt som valdansvarlig representant. Dette følger av hjorteviltforskriften § 10.  

Søknadsskjema for godkjenning av vald

Grunneiere må søke kommunen eller villreinnemda om godkjenning av vald på dette søknadsskjemaet:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid