Godkjenning av kvotefri jakt på rådyr gjelder inntil den trekkes tilbake

Kommunen kan trekke tilbake godkjenningen hvis:

  • det skjer arealmessige endinger i valdet eller bestandsplanområdet, slik at arealkravet ikke er oppfylt,
  • minstearealet for jakt på rådyr økes, slik at arealkravet ikke er oppfylt, eller
  • valdet ikke rapporterer som pålagt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid