Krav til søknaden

  • Jaktrettshaver kan søke kommunen om kvotefri jakt på rådyr innen 1. mai.
  • Området det skal jaktes i må være godkjent for jakt på rådyr. Se hjorteviltforskriften § 11.
  • Valdet eller bestandsplanområdet må ha et tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet for rådyr, eller minst 10 000 dekar. Se hjorteviltforskriften § 20.
  • Søknadsfristen 1. mai må være overholdt.

Kommunen kan utsette fristen for innsending av søknad. Dette kalles dispensasjon, og følger av hjorteviltforskriften § 37.

Kommunen kan kreve at det foreligger en avskytingsplan for rådyr før kvotefri jakt på rådyr tillates. Dette står i hjorteviltforskriften § 20.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid