Klagen sendes kommunen

Tillatelse eller avslag gitt av kommunen kan påklages til statsforvalteren. Dette følger av naturmangfoldloven § 18 fjerde ledd.

Klagen skal sendes kommunen. Hvis kommunen gir medhold i klagen, er saken avsluttet.

Avslår kommunen klagen, eller gir delvis medhold, skal klagen sendes videre til statsforvalteren for behandling.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid