Hva bør søknaden inneholde?

Kommunen kan bare benytte denne myndigheten for å avverge skade på blant annet avlinger, skog eller annen eiendom.

Regelen finner du i naturmangfoldloven § 18 fjerde ledd. 

Sjekkliste for innhold i søknaden

  • Hvilken art gjør skade?
  • Hvor mange dyr er årsak til skade?
  • Hvilke perioder gjør dyret eller dyrene skade?
  • Hva er det gjort skade på og i hvilket omfang?
  • Hvilke tiltak er eventuelt utprøvd for å redusere eller forhindre omfanget av skade?
  • Er eiendommen organisert i vald for arten som gjør skade?
  • Har eiendommen vært plaget med hjorteviltskader tidligere år?
  • Er det søkt skadefelling tidligere år?
  • Effekter av eventuell tidligere skadefelling - har det ført til skadereduksjon og hvor lenge har dette vart?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid