Hvilke tiltak er allerede prøvd ut?

Kommunen skal vurdere om relevante og rimelige tiltak er prøvd for å avverge skade. 

Eksempler på avvergende tiltak:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid