Merkelappene kan benyttes til merking og kjever, skrantesjuke-prøver og annet som skal samles inn. 

En felles merkelapp for alle hjorteviltarter

De nye merkelappene har en strekkode som kobler sammen jeger og dyr. Vi bruker nå en felles lapp for elg, hjort, villrein og rådyr. Merkelappen kan benyttes både til jakt og fallvilt.

Slik bestiller du merkelapper i Hjorteviltregisteret

Merkelapper bestilles i Hjorteviltregisteret innen 1. september på følgende måte:

  1. Registrer fellingstillatelser i Hjorteviltregisteret. Dette krever brukernavn og passord.
  2. Trykk på knappen bestill kjevelapper, som du finner på den samme siden som du har registrert fellingstillatelsene.
  3. Fyll inn informasjon om hvor mange kjevelapper du ønsker tilsendt. Oppgi adressen de skal sendes til.
  4. Husk å trykk lagre.

Du mottar en bekreftelse av bestillingen på e-post.

Supporttjeneste

For spørsmål angående merkelapper og registrering av fellingstillatelser, eller behov for ekstra merkelapper, ta kontakt med Hjorteviltregisteret sin supporttjeneste på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10. Husk å noter antall og postadressen du ønsker merkelappene sendt til.

Merkelapp for rådyr

Det er mulig å benytte merkelappene for rådyr fra og med 2017. Det er imidlertid kun mulig å legge inn bestilling knyttet til fellingstillatelser på elg og hjort. Bestill derfor ekstra merkelapper, hvis du ønsker merkelapper til rådyr. Hjorteviltregisteret vil oppdateres og tilpasses nytt merkelappsystem.