Å gi valdansvarlig mulighet til å redigere og godkjenne data bidrar til økt kvalitetssikring av data i Hjorteviltregisteret.

Hva er valdansvarligrettigheter?

Når valdansvarlig representant får brukerrettigheter i Hjorteviltregisteret, kalles dette for valdansvarligrettigheter.

Valdansvarligrettigheter gir valdansvarlig mulighet til å

  • logge inn i Hjorteviltregisteret,
  • se data som er registrert på eget vald,
  • mulighet endre, slette og godkjenne data for eget vald.

Valdansvarlige for elg- og hjortevald får også muligheten til å se alle jaktfeltene i valdet, og kan redigere informasjon om jaktledere.

Gi valdansvarligrettigheter

Kommunen gir rettigheter til valdansvarlig i Hjorteviltregisteret for elg, hjort og rådyr. Villreinnemnda gjør dette for villrein.

Slik navigerer du til oversikten over valdansvarlige representanter:

  • Velge toppmenyen "Områder".
  • Velg "Valdansvarlige" eller "Villreinvaldansvarlige".

Listen over valdansvarlige har en kolonne som heter "valdansvarligrettigheter". For å gi en valdansvarlig brukerrettigheter må du trykke på knappen "Gi valdansvarligrettigheter" i denne kolonna. Har valdansvarlig allerede brukerrettigheter, vil det stå "Har valdansvarligrettigheter" i denne kolonna.

Når du gir noen valdansvarligrettigheter vil det genereres en e-post med informasjon til valdansvarlig. Kommunen eller villreinnemnda kan redigere informasjonen i e-posten før den sendes.

Hjelp og kontakt

Trenger du hjelp til appen Sett og skutt eller Hjorteviltregisteret, kontakt Naturdata. De gir gratis brukerstøtte på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Åpningstider er 08.00-16.00 mandag til fredag.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid