Når skal kommunen varsles?

Hvis et ettersøk er uten resultater første dag, så plikter jeger eller jaktlag å melde skadeskytingen til jaktrettshaver og kommunen, eller nærmeste politimyndighet.

Andre jegere og jaktlag på samme vald underrettes så raskt som mulig etter skadeskyting.

Hvor lenge plikter en jeger eller et jaktlag å drive ettersøk?

Jeger eller jaktlag skal sette i gang ettersøk innen valdets grenser hvis de har skadeskutt et dyr. Dette gjelder også på andre jaktfelt innenfor samme vald. De plikter å bistå under ettersøk så lenge kommunen mener det er mulig å finne og avlive viltet.

Hvis dyret felles første dag, så har ikke jeger eller jaktlag noen plikt til å melde fra til kommunen, og kommunen har ingen oppgaver knyttet til ettersøk.

Når kan det jaktlaget som skadeskjøt oppta jakten på nye dyr?

Jegeren eller jaktlaget som har skadeskutt dyret kan ikke oppta jakt eller å skyte nye dyr mens ettersøk pågår. Det gjelder også om ettersøket går over på annet vald, og uansett om jaktlaget deltar på ettersøket på annet vald eller ikke.

Jegeren eller jaktlaget som har skadeskutt dyret kan ikke oppta jakt eller å skyte nye dyr mens ettersøk pågår. Det gjelder også når det foregår ettersøk på annet vald, og uansett om jaktlaget deltar på ettersøket på annet vald eller ikke.

Bruk av ettersøkshund

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av slike.

Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer

Instruksen gir retningslinjer for hvem som kan arrangere praktisk prøve, innholdet i prøven og hvordan den skal gjennomføres. Ettersøkshunder skal være ID-merket før de blir prøvd og godkjent. Føreren og hunden er godkjent når ekvipasjen er registrert i ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub. Miljødirektoratet er ansvarlig for registeret, men det blir drevet og ajourført av Norsk Kennel Klub, som har lagt ut en elektronisk versjon av ettersøkshundregisteret på sine hjemmesider.  

Dersom det ikke er med ettersøkshund under jakta, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang til slik hund innenfor et rimelig tidsrom. Kommunen kan kreve at jegeren dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

Godkjenning for offentlige ettersøk

Det er et krav at godkjent ettersøksekvipasje, altså hund og fører, som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk videregående».  Kurset består av to deler, en teoretisk del som gjennomføres som e-læring og avsluttes med en elektronisk prøve. Den andre delen er et dagskurs som foregår ute, med fokus på praktisk skuddplassundersøkelse samt trafikk og sikkerhet. Opptakskravet for del to av kurset «Ettersøk videregående» er at vedkommende har bestått del en, er registrert i Jegerregisteret, og har ført egen hund til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret.

Studieplan for kurset ettersøk videregående finnes i instruksen. Instruksen gir også nærmere retningslinjer for gjennomføring av kurset. 

Regelverket

Du finner det samlede regeleverket for bruk av ettersøkshund i:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid