Avtaler om ettersøkshund

Alle kommuner skal enten selv disponere godkjente ettersøksekvipasjer som har avlagt og bestått blodspor- og ferskprøve eller inngått avtale med ettersøksekvipasje.

Krav til hundefører

Utøvere av offentlig ettersøk skal ha avlagt kurset ettersøk videregående  og være registrert i ettersøksregisteret med dette kurset.

Ettersøksregisteret administreres av Norsk Kennel Klub.

Når skal kommunen overta ansvaret for ettersøket?

Hvis viltet oppholder seg innenfor eget vald, så plikter jeger eller et jaktlag å drive ettersøk den samme dagen som skadeskytingen fant sted, og ut den neste dagen. Hvis dyret ikke er funnet andre dag, så overtar kommunen ansvaret for ettersøket.

Jeger og jaktlag kan pålegges å bistå i offentlig ettersøk

Kommunen kan pålegge jeger eller jaktlag å bistå i et offentlig ettersøk. Da må de følge kommunens anvisning. Ettersøket pågår så lenge kommunen finner det nødvendig.

Dette betyr at jeger eller jaktlaget kan pålegges ettersøk ut over pliktig ettersøk, som er samme dag og dagen etter skadeskytingen. Dette følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27 siste ledd.

Hvis viltet oppholder seg utenfor eget vald, så har kommunen ansvaret for ettersøket, også andre dag av søket.

Hvordan søke etter vilt som går inn på nabovald?

Jeger eller jaktlag som gjennomfører ettersøk har rett til å forfølge dyret og tilegne seg det på nabovald ut den dagen dyret gikk inn på valdet. Se viltloven § 34.

Retten til ettersøk gjelder imidlertid så lenge det er nødvendig hvis dyret går over til nabojaktfelt på samme vald.

  • Kommunen overtar ansvaret for ettersøket etter dette tidspunktet.
  • Kommunen knytter seg til den jegeren eller det jaktlaget som skadeskjøt.
  • Kommunen vurderer behovet for å forsterke innsatsen med flere ettersøksjegere.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid