Kommunen kan felle vilt av hensyn til allmenn sikkerhet og ferdsel:

  • når individer av hjortevilt og villsvin oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde områder, og utgjør en fare for skade på person eller skaper trafikkfarlige situasjoner
  • når særlig aggressive individer av knoppsvane eller kanadagås oppholder seg på områder hvor de utgjør fare for skade på person eller hindrer ferdsel

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid