Fylkeskommunen vurderer søknaden

Fylkeskommunen vurderer søknaden med kommunens begrunnelse.

To mulige utfall i saken:

  • Fylkeskommunen beslutter å sette igang arbeidet med en reguleringsforskrift. 
  • Fylkeskommunen beslutter ikke å sette igang arbeidet med en reguleringsforskrift. 

Utarbeidelse av forskrift er ikke et enkeltvedtak, og det er ikke klagerett på dette. Arbeidet med reguleringsforskriften må ut over dette skje i henhold til forvaltningslovens regler.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid