Når kan jakttiden for hjortevilt reguleres?

Jakt på hjortevilt kan reguleres i tre tilfeller:

  1. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen utøvelse av friluftsliv
  2. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse
  3. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden

De ordinære jakttidene er regulert av jakttidsforskriften § 2.

Her finner du generell informasjon til jegere om jakt- og fangsttider:

Det kan være nyttig for kommunen å kjenne til denne, og vise til den i dialog med jegere. Jakttidsveilederen omfatter alle arter som kan jaktes eller fangstes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid