Kommunen vurderer om søknad skal sendes fylkeskommunen

 • Kommunens vurdering av henvendelser om å innskrenke jakttiden for elg og hjort er ikke vedtak etter forvaltningsloven. Kommunen har derfor ikke plikt til å behandle slike forslag i tråd med forvaltningsloven.
 • Dette gjelder både når forslag avvises og når forslag fremmes. Den som har fremsatt et forslag har likevel krav på et svar fra kommunen.
 • Kommunen kan selv fremme forslag ovenfor fylkeskommunen om endringer i forskriften ved behov.

Kommunen avslutter saken

 • Kommunen har vurdert saken og kommet frem til at de vil beholde den eksisterende jakttiden.
 • Dersom kommunen har tatt opp saken med bakgrunn i en henvendelse til kommunen, gis det beskjed om at saken er avsluttet.
 • Det er ikke klagerett på en slik kommunal beslutning.  

Kommunen sjekker om kravene til søknad er oppfylt

Er kravene til søknad oppfylt? 

Kommunen vurderer om jakttidsforskriften § 3 er tilfredsstilt, før søknaden fremmes for fylkeskommunen. 

Bestemmelsene i § 3 er ikke oppfylt

 • Dersom ingen av kravene i § 3 er oppfylt, kan ikke kommunen fremme søknad.
 • Kommunen gir tilbakemelding til personer eller organisasjoner om dette.
 • Kommunens avgjørelse er ikke et vedtak og det er derfor ingen klagerett.

Bestemmelsene i § 3 er oppfylt

 • § 3 er oppfylt. Søknad kan fremmes.
 • Kommunen kontakter nabokommuner for å drøfte muligheten for å fremme en felles søknad. Dette letter arbeidet for fylkeskommunen og gir en bedre og mer helhetlig viltforvaltning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid