Finnes det en godkjent bestandsplan?

Kommunen må finne ut om det foreligger en godkjent bestandsplan for valdet eller bestandsplanområdet.

Hak av og les mer om den videre saksgangen for de to ulike alternativene.

Det foreligger ikke en godkjent bestandsplan for valdet eller bestandsplanområdet

Kommunen skal tildele alders- og kjønnsspesifikke fellingstillatelser til alle vald godkjent for jakt på elg og hjort, og som ikke har en godkjent bestandsplan. 

  • Fellingstillatelsen skal beskrive hvor mange individer av de ulike alders- og kjønnskategoriene det enkelte valdet kan felle. De ulike kategoriene dyr som skal tildeles står i hjorteviltforskriften § 18 om fellingstillatelse på elg og hjort.
  • Fellingstillatelsen for rådyr skal kun vise hvor mange rådyr valdet kan felle. Fellingstillatelsen skal ikke fordeles på alder og kjønn, jamfør hjorteviltforskriften § 20 om fellingstillatelse for rådyr.

Det foreligger en godkjent bestandsplan for valdet eller bestandsplanområdet

For elg- og hjortevald som har en godkjent bestandsplan, skal fellingstillatelsen fra kommunen vise antall dyr uten spesifikasjon på alder og kjønn. Det følger av hjorteviltforskriften § 18 om fellingstillatelse for elg og hjort. 

Antall dyr som skal oppgis på fellingstillatelsen er fastsatt av kommunen ved godkjenning av bestandsplan. Kommunen kan velge å sende ut fellingstillatelsene årlig, eller de kan sendes samlet første år i bestandsplanperioden.

Fellingstillatelsen skal sendes til valdet, også hvis valdet er en del av et bestandsplanområde. 

Mer utfyllende informasjon finnes i veilederen til hjorteviltforskriften. 

Du kan lese mer om godkjenning av bestandsplan i hjorteviltforskriften § 16.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid