Krav til rapportering

I Hjorteviltregisteret skal kommunen kontrollere overførte data om felling og observasjoner.

Dataene i Hjorteviltregisteret er enten lagt inn via settogskutt-appen, eller lagt inn av kommunen fra innsendte skjema.

Det følger av hjorteviltforskriften § 32 og 33.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid