Krav til søknaden

  • Det forutsettes at kommunen har godkjent området jakta skal foregå i som et vald.
  • Alle godkjente vald som tilfredsstiller kravet om minsteareal, får tildelt fellingstillatelser. Det krever ikke årlig søknad.

Det tellende arealet må ha en gitt størrelse for at valdet kan få tildelt en fellingstillatelse. Dette kalles for minsteareal. Kommunene fastsetter minstearealet gjennom forskrift for elg, hjort og rådyr. 

Kommunen har frist til 15. juni til å sende ut fellingstillatelsene. Det følger av hjorteviltforskriften §§ 18 og 20.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid