Kommunen registrerer antall tillatte felte dyr for hvert vald i Hjorteviltregisteret. Det er ikke nødvendig å søke om fellingstillatelse for godkjente vald hvert år.

Godkjenn fellingstillatelser elektronisk

Kommunen kan godkjenne fellingstillatelsene elektronisk i Hjorteviltregisteret, og slipper dermed å skrive under hvert skjema før utsending.

Du kan også sende ut fellingstillatelsene automatisk via Hjorteviltregisteret. De sendes da på e-post til valdansvarlig.

Send vedlegg med fellingstillatelsene

Kommunen kan sende ut vedlegg sammen med fellingstillatelsene via Hjorteviltregisteret. Vedlegget må være PDF, og du laster opp vedlegget samtidig som du godkjenner og sender ut fellingstillatelsen.

Du kan legge ved flere PDF-filer, og maksimal størrelse per dokument er 4MB. Vedleggene blir ikke lagret i Hjorteviltregisteret, men både den som sender ut og mottaker for vedleggene på e-post.  

Samlet fellingstillatelse for flere rådyrvald

Kommuner som har mange rådyrvald, kan tildele valdene fellingstillatelser på en forenklet måte. Det gjøres via funksjonen for massetildeling i Hjorteviltregisteret:

  1. Gå inn i Hjorteviltregisteret og trykk registering av fellingstillatelse for rådyr.
  2. Velg så arealbasert massetildeling.
  3. Tast deretter inn minstearealet. For hvert vald regnes antall fellingstillatelser automatisk ut.

Kommunen kan selv redigere disse tildelingene. De kan være både kvotefrie og etter minsteareal.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid