Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som finner dyret avlive dette med det samme for å unngå at dyret lider. Dette er en del av hjelpeplikten i dyrevelferdsloven § 4. Bjørn, ulv, gaupe, jerv og hjortevilt skal du imidlertid ikke avlive selv.

Brukket bein, brukket vinge og indre blødninger er alvorlige skader for ville dyr.  Dessverre vil få dyr bli fullstendig friske etter slike skader, og rehabiliteringen kan påføre dyre unødige lidelser. Å avlive dyret vil ofte være det beste alternativet i slike situasjoner.

Hvis du ønsker hjelp til å vurdere hvor skadet et dyr er, bør du kontakte veterinær.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid