Hvis du finner dyr som er skadet eller trenger hjelp, er det best om du kan hjelpe dyret på stedet, hvis det er mulig.

Dette er eksempler på situasjoner hvor du selv kan hjelpe dyret på stedet:

Husk at ville dyr ikke alltid trenger hjelp. Små sår og skader vil som regel lege seg selv, og trenger ingen behandling av mennesker.

Foreldreløse dyr skal ikke fostres opp av mennesker. Det kan du lese mer om her:

Er det ikke mulig å hjelpe dyret på stedet?

Det er kun i få tilfeller det er lov til å holde vilt i fangenskap for rehabilitering. Dyret må kunne bli helt friskt og settes ut i naturen igjen innen kort tid.

Vurderingen om et dyr kan rehabiliteres eller ikke, skal alltid gjøres i samråd med veterinær. Det kan du lese mer om her:

Hvis et skadd dyr ikke kan bli helt friskt og settes ut i naturen igjen innen kort tid, er avliving det beste alternativet for å bevare dyrevelferden. En bruddskade, slik som et brukket bein eller en brukket vinge, er eksempel på en alvorlig skade for et dyr. Det kan du lese mer om her:

I noen tilfeller har du plikt til å varsle myndigheter om du finner sykt eller skadd vilt.

Du har ikke plikt til å varsle myndighetene om du finner syke eller skadde fugler og småvilt. Men hvis du tenker å rehabilitere dyret, må du først varsle og gjøre en vurdering sammen med veterinær.

Hvis dyret er en rovfugl, kan du ta kontakt med kommunen eller statsforvalteren. De kan sette deg i kontakt med eksperter som kan hjelpe deg med å vurdere skader på rovfugl.

Få hjelp av veterinær

Det finnes mange ulike skadesituasjoner, og det kan være vanskelig å vurdere hvilken hjelp et dyr trenger. Ta kontakt med veterinær hvis du er usikker på hva du skal gjøre.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid