Vurdering av skadefelling

I behandlingen av søknader om skadefelling av rovvilt, legger ansvarlig myndighet vekt på blant annet om:

  • skaden har skjedd innefor eller utenfor beitesesong
  • området har vært utsatt for mye skade tidligere og hvor stort potensialet er for ny skade
  • området er prioritert for rovvilt
  • det er mulig å felle det individet som faktisk har forårsaket skade
  • det er mulig å ta i bruk andre forebyggende tiltak

Hvem kontakter jeg angående skadefelling?

Hvem som har ansvar for søknader om skadefelling styres av hvilke periode søknaden gjelder for og betsandsstatus for gjeldende art. Statsforvalteren har ansvar for forvaltning av kongeørn gjennom hele året. Ta kontakt med rett myndighet for å søke om skadefelling.

16. februar – 31. mai

Miljødirektoratet har ansvar for søknader om skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv innenfor tidsrommet når dyrene yngler. Miljødirektoratet kan delegere denne myndigheten til Statsforvalteren.  Slike delegeringsvedtak skal publiseres i miljøvedtaksregisteret.

  • Søknader om skadefelling sendes til Miljødirektoratet via epost: post@miljodir.no
  • Ved akutte henvendelser ring Miljødirektoratets vakttelefon for rovvilt: 977 87 000

Vakttelefon besvares mellom kl 06.00 og 22.00. SMS til vakttelefon blir overført til epost og vil bli besvart innenfor normal arbeidstid.

1. juni – 15. februar

Utenfor yngletiden har statsforvalteren ansvaret for søknader om skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Statsforvalteren har ansvar for forvaltning av kongeørn hele året. I beitesesongen har statsforvalterne en vakttelefon eller kontaktperson som brukere kan kontakte ved akutte skadesituasjoner. Beredskapsordningen og bemanningen av vakttelefonen hos de ulike statsforvalterne varierer. Se lenkene under til statsforvalternes rovviltsider for informasjon om kontaktpersoner, beredskapstelefon eller vaktordninger.

Agder - Møre og Romsdal - Nordland - Oslo og Viken - Rogaland - Troms og Finnmark - Trøndelag - Vestfold og Telemark - Vestland

Se også:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid