Observasjoner av rovvilt eller spor fra rovyr kan meldes direkte til rovviltkontaktene i Statens naturoppsyn, eller via det skandinaviske rapporteringssystemet Skandobs.

Melde observasjon av rovvilt eller spor

Bestandene og utbredelsen av bjørn, ulv, jerv og gaupe overvåkes nøye i Skandinavia.

Alle observasjoner av disse artene, enten det er synsobservasjoner eller funn av sporavtrykk og andre sportegn, bør meldes til en av SNOs lokale rovviltkontakter så raskt som mulig.

I overvåkingsarbeidet er observasjoner av mordyr med unger av særlig interesse. Dersom en observasjon eller sportegn av to eller flere dyr i selskap registreres, bør disse meldes snarest. Rask innmelding øker mulighetene for SNO til å gjennomføre en feltkontroll, hvor ytterligere sportegn eller dna kan sikres.

I overvåkningsarbdiet er observasjoner av mordyer med unger av særlig interesse. Dersom en observasjon eller sportegn av to eller flere dyr i selskap registreres, bør disse meldes snarest. Rask innmelding øker sjansen for SNO til å gjennomføre feltkontroll, hvor ytterligere sportegn eller dna kan sikres.

Det er ikke uvanlig, særlig ikke på vår og tidlig sommer, at rovvilt kan opptre nær bebyggelse. Ofte er dette unge individer på vandring, og de aller fleste tilfeller vil de bevege seg videre. Slike observasjoner kan meldes direkte til lokal rovviltkontakt eller via Skandobs.

Observasjon av rovvilt i forbindelse med akutt skade på beitedyr

Dersom observasjonen gjøres i forbindelse med akutte skader på beitedyr, bør dette meldes direkte til lokale rovviltkontakter og ikke via Skandobs.

Relevante lenker

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid