Krav om å forebygge skade 

Hvis du har problemer med et dyr, må du aller først gjøre forebyggende tiltak. 

  • I beste fall er tiltaket vellykket, og problemet er løst.
  • I verste fall får du ikke løst problemet, og du lurer kanskje på om dyret kan avlives?

Avliving er siste utvei, og kan kreve at du må søke myndighetene om tillatelse til skadefelling. For å få en slik tillatelse, må du kunne dokumentere at du har prøvd å finne en annen løsning på problemet.  

Råd om hva du kan gjøre

På denne siden finner du råd om hva du selv kan gjøre for å hindre eller begrense skade. Tiltakene er forskjellige, avhengig av hvilken art du har med å gjøre.

De vanligste problemene folk opplever er listet nedenfor. Klikk på lenka og få råd om hvilke tiltak du kan gjøre: 

Hva om tiltakene ikke virker?

Hvis tiltakene du har prøvd ikke begrenser eller løser problemet, kan du gå til i neste steg i veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid