Krav om å forebygge skade 

Hvis du har problemer med et dyr, må du aller først gjøre forebyggende tiltak. 

 • I beste fall er tiltaket vellykket, og problemet er løst.
 • I verste fall får du ikke løst problemet, og du lurer kanskje på om dyret kan avlives?

Avliving er siste utvei, og kan kreve at du må søke myndighetene om tillatelse til skadefelling. For å få en slik tillatelse, må du kunne dokumentere at du har prøvd å finne en annen løsning på problemet.  

Råd om hva du kan gjøre

På denne siden finner du råd om hva du selv kan gjøre for å hindre eller begrense skade. Tiltakene er forskjellige, avhengig av hvilken art du har med å gjøre.

De vanligste problemene folk opplever er listet nedenfor. Klikk på lenka og få råd om hvilke tiltak du kan gjøre: 

Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

 • legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder
 • spenne opp tråder på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
 • spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
 • variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Dette bør du vite når du opplever problemer med måker:

Hvis du som huseier opplever store problemer med krykkjer, bør du prøve en kombinasjon av fugleavvisende tiltak og å legge til rette for hekking på et egnet sted i samarbeid med kommunen.

Fugleavvisende tiltak kan være å:

 • gjøre fysiske tiltak på fasaden på bygget der krykkja hekker, for eksempel ved å bruke glatte overflater og brattere vannbord under vindu av plast eller blikk
 • spenne opp tråder på typiske sitteplasser, på gesimser, fasade, vindusbrett og takutstikk der fuglene ofte bygger reir og sitter for å observere og følge med
 • spenne tråder opp på taket og eventuelt fasader med rundt 20 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking. Vær forsiktig med bruk av nett som fuglene kan sette seg fast i. Følg med etter oppsetting om trådene fungerer og om det er behov for ekstra tetting på steder hvor krykkja kommer seg under
 • variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Ved bruk av nett skal dette settes opp slik at fuglene ikke setter seg fast i det. Dette krever kontinuerlig tilsyn.

Fugleavvisende tiltak må etableres mellom november og mars, før de første parene samler på hekkeplass. Slike tiltak vil som regel ikke fungere uten at det blir satt av et egnet sted hvor krykkjene kan hekke. Det er derfor viktig med et tett samarbeid mellom naboer og kommunen slik at områder der krykkja utgjør minst ulempe kan tilrettelegges for hekking.

Dette bør du vite når du opplever problemer med krykkjer:

Det mest effektive tiltaket for å forhindre skader fra gås, er å etablere et eget område hvor de kan oppholde seg fritt, uten å bli jaktet på eller skremt på andre måter. Dette opprettes enten i samarbeid med flere grunneiere eller på din egen eiendom, slik at du får begrenset skadene til ett område.

For at gjessene ikke skal gjøre skade på andre steder, men holde seg på friområdet, kan du prøve disse tiltakene:

 • Sørg for at gjessene finner vann og kråsstein ved friområdet, og at dette ikke finnes der du vil holde dem unna. 
 • Varier med ulike typer fugleskremsler og forstyrrelser.
 • Sett opp et lite gjerde der kullene går fra stranda og inn på dyrket mark, slik at de ikke kommer seg inn så lenge de ikke er flyvedyktige.
 • Bønder som har beitende gås på innmark kan også utenfor jaktsesong skremme med skudd oppe i lufta, for å lære de å trekke til ett friområde der det ikke jaktes eller skremmes
 • Bruk av laser kan, hvis brukt riktig, forebygge skader, men opplæring kreves fra kyndige og må ikke rettes mot andre arter. Laser skal ikke benyttes i eller i nærheten av verneområder.

Dette bør du vite om du opplever problemer med gås:

Om du ikke vil ha flaggermus i huset eller på hytta, er forebyggende tiltak den beste løsningen:

Når du skal hindre flaggermus i å komme inn i bygningen, må du tette huset mellom september til april/mai når de normalt er i dvale andre steder. Du må vite at du ikke stenger inne noen flaggermus før du begynner. Alle flaggermus er beskyttet ved lov, og skal ikke jages eller avlives.

Dette bør du vite om du har fått flaggermus på loftet:

Grevlinger er skeptiske til sterk lukt, lyd og bevegelser. Disse tiltakene kan gjøre at grevlingen finner et annet sted å være:

 • sette ut bokser med sterk lukt, for eksempel salmiakk
 • henge opp plaststrimler eller aluminiumsfolie som også lager lyd
 • sette ut en radio
 • binde fast søppeldunker med strikk eller tau
 • fjerne nedfallsfrukt og annen mattilgang
 • legge ut presenning på plenen noen dager
 • sette opp et lavt eller elektrisk gjerde rundt hagen
 • sette opp lys med bevegelssensor.
 • tette igjen inngangene til hi under bygninger når grevlingen ikke er i hiet, gjerne kveld eller natt

Dette bør du vite om du opplever problemer med grevling:

Spettefugler som hakker hull i veggen, kan forebygges ved å:

 • Fjerne kilder til mat i nærheten.
 • Henge opp stærkasser på veggen eller andre fuglekasser spettene kan bruke til å markere territorium.
 • Henge opp silhuetter av rovfugl eller montere plasthubro der spetten viser aktivitet.
 • Sette opp spettefigurer av kryssfiner på den veggen som er utsatt.
 • Henge opp blå plast som er klippet i strimler. Enkelte forsøk har vist at dette kan ha en skremselseffekt.
 • Henge opp netting med maskevidde på rundt 2 cm. Nettingen må være festet minst 7 cm ut fra veggen for å forhindre at fuglene kan gjøre skade gjennom nettingen. Pass på at nettingen er festet slik at fugler ikke kan komme inn på baksiden

Dette bør du vite om du opplever problemer med hakkespett:

Hva om tiltakene ikke virker?

Hvis tiltakene du har prøvd ikke begrenser eller løser problemet, kan du gå til i neste steg i veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid