Under finner du oversikt over hvilke plikter og ansvar du som produserer, importerer eller selger EE-produkter har.

Produkter som inngår i returordningen for EE-produkter

I utgangspunktet er alle elektriske og elektroniske produkter omfattet av ordningen. EE-produkter som er fastmontert i kjøretøy, tog, T-bane- og jernbanemateriell og fritidsbåter er ikke omfattet av forskriften.

Her finner du en oversikt over hvilke varer som betraktes som EE-produkter klassifisert etter tolltariffens varenumre. Listen angir også hvilke produktgrupper de ulike varenumrene faller inn under.

Ansvar og plikter for deg som er forhandler

Som forhandler av EE-produkter skal du informere om at du tar imot EE-avfall gratis fra forbruker. Du har også plikt til å ta imot EE-avfall gratis fra andre kunder som kjøper tilsvarende produkter hos deg.

Når du har tatt imot avfallet, må du

  • oppbevare det sikkert
  • sikre det mot tyveri
  • låse inn enheter med elektronisk minne - kontakt returselskap for å få spesialbeholder, dersom du ønsker det

Du kan ta kontakt med returselskapet for å avtale gratis henting av avfallet.

Hvilke typer EE-produkter gjelder mottaksplikten for?

Returplikten gjelder for følgende typer produkter:

  • alle typer EE-produkter som du selger, uavhengig av merke eller fabrikat - produktene trenger ikke være kjøpt i din butikk
  • alle typer småelektronikk hvis du er forhandler av EE- produkter med et salgsareal over 400 m2

Ta imot EE-avfall gratis

Har du ansvar for en butikk eller nettbutikk og selger EE-produkter, skal du ta imot EE-avfall gratis fra

  • forbrukere, selv om de ikke kjøper noe nytt
  • næringsdrivende dersom de kjøper tilsvarende mengde nye produkter

Du kan midlertid nekte å ta imot EE-avfall som er så ødelagt at det kan medføre helserisiko.

Du må oppbevare EE-avfall til det blir hentet av et godkjent returselskap, eller eventuelt sørge for annen lovlig håndtering av avfallet.

Oppbevare EE-avfall sikkert

Når du tar imot kasserte EE-produkter skal disse sorteres fra annet avfall og oppbevares på egnet sted. Kravene til oppbevaring er at EE-avfallet

  • ikke virker skjemmende eller utgjør en fare for forurensing eller skade på mennesker og dyr
  • ikke reduserer muligheten for ombruk, materialgjenvinning og utsortering komponenter

Sikre EE-avfall mot tyveri

Du må iverksette tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall. Hva som er tilstrekkelig vil variere. Hvis du har erfaring med at området er særlig utsatt for tyveri, må du vurdere å ta imot og oppbevare EE-avfall på avlåste områder.

Du har ansvar for å vurdere effekten av tiltakene og eventuelt iverksette ytterligere tiltak dersom det er nødvendig.

Tiltak for å beskytte sensitive data fra datamaskiner, ipader og mobiltelefoner 

Hvis du mottar EE-avfall som kan inneholde sensitive data, som for eksempel datamaskiner, ipader og mobiltelefoner, skal du ha et tilbud om at dette avfallet kan oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller annen tilsvarende sikker lagring.

Plikt til å informere

Som forhandler har du plikt til å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at du tar det imot gratis.

Informasjonen skal være godt synlig med oppslag i alle butikklokaler, på nettside og finnes på alt trykket og elektronisk markedsføringsmateriell om EE-produkter.

Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

Informasjonsplakater til bruk i butikken kan du laste ned fra www.miljodirektoratet.no under EE-avfall.

Ansvar og plikter for deg som produserer og importerer

Alle importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har plikt til å melde seg inn i et returselskap for EE-avfall. Kravet om medlemskap gjelder også om du importerer deler og komponenter som settes sammen til EE-produkter i Norge.

Alle importører og produsenter er ansvarlige for at produktene som tilbys tilfredsstiller norsk regelverk.

Plikt til å merke

Alle EE-produkter skal være merket med et CE-merke som viser at produktet er produsert etter gjeldende krav. 

EE-produkter skal også merkes med piktogram som viser at de ikke kan kastes sammen med annet avfall.

Internkontroll 

Du har plikt til å innføre internkontroll som sikrer at dere ikke produserer ulovlige produkter og dokumentere internkontrollsystemet.

Les mer om EE-avfall

Lenker

Under finner du faktainformasjon og ytterligere veiledning om EE-avfall

Veiledning

Her finner du flere veiledere om EE-produkter og avfall:

Aktuelle regelverk 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid