Du må sørge for informasjon om at butikken tar imot brukte batterier og at brukte batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall. Informasjonen skal finnes på oppslag i butikklokalene og skille seg fra øvrig informasjon. Teksten skal være øyenfallende og lett å lese.

Les mer på lovdata