Virksomheter som produserer eller importerer minst 1000 kg av en emballasjetype, har plikt til å være medlem av et godkjent returselskap. Returselskapene for emballasje skal sørge for materialgjenvinnning av emballasjeavfallet.

Ansvar for emballasjeavfall

Hvis din virksomhet produserer eller importererer minst 1000 kg av en type emballasje er dere pålagt å delta i en returordning. Plikten omfatter også din virksomhet hvis den importerer varer med emballasje, det vil si emballerte produkter.

Hva må du gjøre og hvem organiserer retur av emballasje?

Hvis din virksomhet er omfattet av plikten i avfallsforskriften, må du sørge for å melde virksomheten inn i et godkjent returselskap for emballasje. 

Følgende godkjente returselskap håndterer emballasjeavfall:

Plikten er forankret her:

Plikt til avfallsforebygging

Virksomheter som produserer og importerer emballasje og emballerte produkter skal arbeide for avfallsforebygging og rapportere på dette alene eller i samarbeid med andre.

Grunnleggende krav til emballasje

I Norge gjelder grunnleggende krav til emballasjens sammensetning og mulighet for ombruk og gjenvinning. Disse kommer fra EUs direktiv for emballasje og emballasjeavfall. Tilsvarende krav gjelder for andre EU/EØS-land.

Mer om emballasjeavfall

Relevante veiledere

Aktuelle regelverk

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid