Hvis du produserer, eller importerer isolerglassruter, må du være medlem av et godkjent retursystem. 

Hvis du kjøper mer enn 200 isolerglassruter per år, må du etterspørre og dokumentere at produsenten deltar i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter.

Finne ut om isolerglassrutene inneholder PCB

Hvilke ruter inneholder PCB?

  • ruter produsert i Norge fra 1965 til og med 1975
  • utenlandske isolerglassruter produsert til og med 1979
  • umerkede isolerglassruter som kan stamme fra periodene over

På avstandslisten mellom glassene finner du informasjon om når og hvor rutene er produsert.

Ruter som vanligvis ikke inneholder PCB

Dersom rutene har følgende kjennetegn, inneholder de vanligvis ikke PCB:

  • ruter merket «Thermopane»
  • ruter merket med blekk i avstandslisten
  • ruter med to perforerte/hullstiplede linjer i avstandslisten

Hvor finner du PCB i rutene?

Isolerglassruter består av to eller flere lag glass med en isolerende gass mellom glassene. Glasslagene er skilt fra hverandre med en avstandslist, oftest en metallist. Under avstandslisten er det lim som forsegler glassene i ruten.

Det er dette isolerglasslimet som kan inneholde miljøgiften PCB. 

Plikt til å levere PCB-ruter

Hvis det er mulig, skal PCB-ruter leveres hele slik at fugemassen ikke eksponeres. 

Det er etablert et landsdekkende nett av mottakssteder. Entreprenører, glassmestre og andre med større mengder PCB-ruter kan ta kontakt med sitt nærmeste mottak. Mottakene kan også bistå med henting av PCB-ruter.

Plikt for produsenter og importører

Produserer eller importerer du isolerglassruter til Norge har du plikt til å være med i et godkjent returselskap for PCB-holdige isolerglassruter. Som produsent eller importør plikter du å betale vederlag for din andel av isolerglassruter til det norske markedet.

Returselskapet skal informere om PCB-ruter og sikre god innsamling og forsvarlig behandling av rutene. 

Hvis du har et mindre antall PCB-ruter, anbefaler vi å bruke nærmeste kommunale avfallsmottak.

Returselskapet sørger for at:

  • alle som har slike ruter kan levere dem til behandling til en pris som ikke er høyere enn å levere ruter uten PCB til vanlige avfallsmottak 
  • forpliktelser som er beskrevet i avfallsforskriften kapittel 14 ivaretas
 

Ruteretur AS ble etablert i 2002. Returselskapet er samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet og sørger for at disse blir trygt behandlet. Ruteretur er eid av bransjen selv, via sentrale organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen.

Mer om isolerglassruter og PCB

Relevante veiledere

Aktuelle regelverk

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid