For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningen reduseres, er ulike typer avfall omfattet av ulike krav som skal bidra til avfallsforebygging, innsamling, materialgjenvinning og annen form for behandling.

Miljødirektoratet utarbeider regelverkene og andre virkemidler på avfallsområdet, og veileder om hvordan reglene skal praktiseres. Vi gir faglige råd og analyser som underlag for utvikling av avfallspolitikken.

Les mer om de ulike avfallstypene

Mer informasjon