Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. 

Kunstgressbaner består av syntetiske gressmatter som tilsettes gummigranulat. Omtrent seks prosent av gummigranulatet ^^havner utenfor banene hvert år. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6000 tonn.

Veileder

Miljødirektoratet har laget en veileder til forskriften for idrettsforeninger, kommuner og andre som en som eier, drifter og vedlikeholder idrettsbaner.

Regulering av kunstgressbaner med gummigranulat 

Fra 1. juli 2021 gjelder nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat. Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast.

Hvilke krav gjelder fra 1. juli 2021?

Kravene til idrettsbaner som har plastholdig løst fyllmateriale avhenger av om idrettsbanen allerede er etablert, om idrettsbanen skal rehabiliteres eller om en ny idrettsbane skal etableres. Kravene er ulike for innendørs- og utendørsbaner. 

Vanlige spørsmål og svar

 

Relaterte lenker: