Formål og virkeområde

Formålet med forskriften er å sikre at avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall i kommunen fastsettes i tråd med forurensningsloven § 34 første ledd siste punktum. I tillegg til å hindre ulovlig kryssubsidiering mellom den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall og kommunens salg av avfalltjenester i markedet.

Forskriften omhandler fastsettelse av avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall i kommunen, i medhold av forurensningsloven § 29 tredje ledd, § 30 og § 31 første ledd og avfallsforskriften § 11-10. Forskriften omfatter ikke kommunens eventuelle håndtering av avfall ved salg av avfallstjenester i markedet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid