Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 15 om fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet med hjemmel i forurensningsloven § 34 andre ledd den 8. september 2014, med ikrafttredelse 1. januar 2015.

De påfølgende sidene tar deg trinnvis gjennom avfallsforskriften kapittel § 15-1 til § 15-5.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid