Dersom den ansvarlige melder å ha ryddet opp, bør kommunen dra på en ny befaring til området for å undersøke om opprydningen er i samsvar med pålegget.

Kommunen bør be om

  • navn på avfallsanlegget som avfallet er levert til
  • eventuell kvittering fra avfallsanlegget

I noen tilfeller kan kommunen også vurdere å ta en ekstra utsjekk med anlegget om avfallet faktisk er levert dit.

Kommunen bør skrive til den ansvarlige at dere bekrefter at pålegget om opprydning er etterkommet, og at saken nå anses som avsluttet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid