Avslutte saken

Fått melding om at det er ryddet og ny befaring

Dersom den ansvarlige melder å ha ryddet opp, bør kommunen dra på en ny befaring til området for å undersøke om oppryddingen er i samsvar med pålegget.

Kommunen bør be om:

  • navn på avfallsanlegget som avfallet er levert til
  • eventuell kvittering fra avfallsanlegget

I noen tilfeller kan kommunen også vurdere å ta en ekstra utsjekk med anlegget om avfallet faktisk er levert dit.

Kommunen bør skrive til den ansvarlige at dere bekrefter at pålegget om opprydding er etterkommet, og at saken nå anses som avsluttet.

Tips, råd, hjemler og ressurser

Vi gir oversikt over arbeidsprosessen.

  • Flytskjema: kommer

Hjemler

 

Relevante nettsider

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid