Det som skal rapporteres er typer og mengder av deponert avfall og resultatet av overvåkingsprogrammet.

Fristen for å rapportere er 1. mars og skal foregå i den offentlige nettportalen 

Data som rapporteres til Altinn blir synlige for offentligheten. Det er derfor ekstra viktig at data dere rapporterer inn er av riktig og god kvalitet. 

Rapporteringsplikten gjelder også avfallsdeponier i avslutnings- eller etterdriftsfasen, som er pålagt å rapportere resultater fra overvåkingsprogrammet. 

Forurensningsmyndighetene vurderer mangelfull rapportering og mangelfull avviksbehandling som en alvorlig unnlatelse fra bedriften og vil følge opp dette særskilt.

Følg veilederen under, for å finne ut hva og hvordan du skal fylle ut skjemaet i Altinn.

Se egen veileder for overvåking av sigevann

Du som er ansvarlig for et industrideponi, må kartlegge alle relevante forhold og selv foreslå et tilpasset overvåkingsprogram overfor forurensningsmyndighetene. Du har ansvaret for at et hvert utslipp av betydning for miljøet blir rapportert til myndighetene.

For de fleste avfallsdeponier, skal overvåkingsprogrammet være i samsvar med 

Veileder om hvordan overvåke sigevann, er rettet mot deponiansvarlige som skal utarbeide overvåkingsprogram for avfallsdeponier og for konsulenter som bistår deponiansvarlige med dette.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid