Dette er en generell veileder om kriterier for eksport av brukte produkter eller gjenstander. Vi har ikke ansvar for å forhåndsgodkjenne, klassifisere eller sertifisere eksport av brukte produkter.

Du må selv dokumentere at forsendelsen ikke er avfall.

Undersøk tilstanden

Du må sjekke om produktene/gjenstandene

  • har blitt kastet av andre eller levert til et avfallsmottak
  • mangler viktige deler eller har defekte deler
  • har høy alder, er i dårlig stand, kan gå lett i stykker eller slutter å fungere i løpet av kort tid
  • mangler marked i mottakerland
  • inneholder forbudte helse- og miljøfarlige stoffer

I slike tilfeller vil de brukte produktene eller gjenstandene regnes som avfall og du kan normalt ikke eksportere de som produkter. Som eksportør av brukte produkter har du selv ansvar for å overholde regelverket. Ved grensepassering må du kunne dokumentere at forsendelsen ikke er avfall.

Krav til noen utvalgte produkter

I tillegg til de generelle kravene, finner du krav til tilstand og funksjon på noen utvalgte produkter. Sjekk om dine produkter tilfredsstiller kravene til å eksportere.

Pakking av produkter

Du skal pakke brukte produkter som om de er nye, og på en slik måte at de ikke blir ødelagt under transport.

  • Hver enkelt gjenstand skal pakkes og sikres individuelt.
  • Stabling i forsendelsen skal gjøres slik at gjenstandene ikke velter eller blir skadet.
  • Dokumentasjon for funksjonstest av EE-produkter skal festes på emballasjen på hvert enkelt produkt. 

Hver enkelt gjenstand skal pakkes inn i emballasje som beskytter gjenstanden. Det kan for eksempel være originalemballasje.

Eksempel på akseptabel pakking

Eksempel på uakseptabel pakking

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid