Det er ditt ansvar som eksportør å sørge for at eksporten av grønnlistet avfall er i tråd med kravene og regelverket som gjelder i mottakerlandet.

Noen land kan ha ulike krav til kontrollprosedyre for grønnlistet avfall. Dette betyr at en avfallstype som ville blitt klassifisert som grønnlistet i Norge likevel må ha samtykke til eksport av alle involverte myndigheter dersom mottakerlandet krever dette.

Særskilte regler for eksport av grønnlistet plastavfall

Dersom du skal eksportere grønnlistet plastavfall, er det krav til maks innhold av forurensning i avfallet. Disse grenseverdiene kan variere mellom land og det er ditt ansvar som eksportør å sørge for at plastavfallet tilfredsstiller krav satt av mottakerlandet.

Vi anbefaler at du tar kontakt med myndighetene i mottakerlandet for å avgjøre hvilken dokumentasjon som er tilfredsstillende for å bevise innhold av forurensning i plastavfallet.

Du kan lese mer om grenseverdier, riktige koder og hvilke plasttyper du kan sende som grønnlistet avfall innad i EU og utenfor OECD i Correspondents' Guidelines No. 12. Merk at det er strengere krav til eksport av grønnlistet plastavfall til land utenfor EU.

Land utenfor OECD

Vær oppmerksom på at enkelte grønnlistede avfallstyper kan være forbudt eller ha strengere kontrollprosedyrer i mottakerland utenfor OECD. Du må derfor finne ut hvilke regler som gjelder for det aktuelle landet som du skal sende avfallet til. Denne oversikten finner du i forordning 1418/2007.

Hvis du har spørsmål om grønnlistet avfall i mottakerland, kan du søke på oversikten over kontaktpersoner i de ulike landene her:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid