Inngå kontrakt

Du må lage en kontrakt med importør før du eksporterer avfallet. Kontrakten skal være gyldig fra første avfallsforsendelse og fram til avfallet er ferdig behandlet. Kontrakten skal være tilgjengelig hos importør og eksportør. Miljødirektoratet fører tilsyn hos eksportør.

Kontrakten skal inneholde informasjon om

  • hvem som har ansvar for forsendelsen
  • hvem som skal sørge for å ta tilbake avfallet og sikre lagring og gjenvinning dersom eksporten eller gjenvinningen ikke kan fullføres

Kontrakten skal lages i henhold til Grensekryssforordningens artikkel 18.2. Standardkontrakten under er et forslag fra EU på hvordan en slik kontrakt kan se ut.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid