Deklarere i TVINN

Du skal deklarere eksport av avfall i TVINN før forsendelsen passerer grensen. Deklarasjonsplikten gjelder alt avfall, defekte produkter og lignende, uansett verdi, som er regulert i avfallsforskriften.

Referansekoder

Når du skal tolldeklarere grønnlistet avfall i TVINN må du oppgi følgende referansekoder og tekst i rubrikk 44 på utførselsdeklarasjonen: U3 etterfulgt av EAL-kode. Teksten skal være på formen "U3 xxxxxx". I tilfeller der EAL koden ikke beskriver konkret sektor, må dette i tillegg føres på etter EAL koden.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid