En forhåndsmelding er en beskjed til myndighetene om at det skal skje en avfallsforsendelse. Forhåndsmeldingen skal sendes til alle involverte myndigheter senest tre virkedager før avfallsforsendelsen. Det betyr at hvis du forhåndsmelder en forsendelse mandag, kan du tidligst kjøre torsdag samme uke.

Miljødirektoratet aksepterer at forhåndsmeldte forsendelser kjører opp til 2 uker (14 dager) etter den varslede dagen. Dette er i tråd med både dansk og svensk tolkning. Hvis tidspunktet for avfallsforsendelsen blir forsinket utover kjøreperioden, skal det sendes ny forhåndsmelding til myndighetene.

Til Miljødirektoratet forhåndsmelder du på e-post ved å sende inn Annex 1B. Det er viktig at NO-nummeret samt bokstaven F står i emne-feltet på e-posten. Eksempel: NO 123456 F.

Les mer om dette i vår publikasjon under:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid