Ved eksport av alt meldepliktig avfall skal det være en kontrakt mellom eksportør og importør, eventuelt også behandlingsanlegget hvis dette ikke er det samme som importøren. 

Kontrakten skal være gyldig fra den første forsendelsen starter, til du har fått bekreftelse på at den siste forsendelsen er ferdigbehandlet.

Kontrakten skal inneholde plikter til eksportør, importør og behandlingsanlegg og være i tråd med kravene i artikkel 5 i grensekryssforordningen.

Miljødirektoratet anbefaler å bruke en standard kontrakt for eksport av avfall når du inngår avtale med mottaker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid