Du skal rapportere årlig på alt meldepliktig avfall til Miljødirektoratet via Altinn.

Rapporten brukes som kontrollverktøy og til å sammenstille statistikk for eksport og import av avfall.

Mer om hvordan du rapporterer:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid