Miljødirektoratet krever gyldig bankgaranti. Den må være stilt til oss av eksportøren eller en representant for eksportøren som er under norsk jurisdiksjon.

Bankgarantien skal dekke de forpliktelsene som følger av artikkel 6 i grensekryssforordningen.

Bankgarantien må gjelde for minimum ett år etter at samtykket har gått ut. Samme bankgaranti kan brukes for flere samtykker, så lenge kravene i forordningen er fulgt.

Regneeksempel:

Bankgaranti=(Transportkostnader + behandlingskostnader + lagringskostnader) X maksimal mengde per forsendelse.

Du beregner på følgende måte:

  • Transportkostnader: Oppgi i NOK/tonn + mva
  • Behandlingskostnader (D eller R-operasjon): Oppgi i NOK/tonn + mva
  • Lagringskostnader for 90 dager: oppgi i NOK/tonn + mva
  • Mva: Mva eller skattbart beløp i respektive land, der bankgarantien er gyldig.

Bankgarantien må dekke mulig maksimum mengde per forsendelse.

Bankgarantien frigis når behandlingsanlegget har bekreftet at avfallet er ferdig behandlet. Miljødirektoratet anbefaler en finansiell garanti på minimum 300 000 NOK.

Risikofaktorer som skal med i utregningene

Når det er flere samtykker knyttet til samme bankgaranti, skal beregningen med høyest sum ligge til grunn.

Her er noen råd når du regner ut kostnadene til eksporten:

  • Regn inn risiko i kostnadsoverslaget
  • Ta høyde for at det kan være flere avfallstransporter på vei til behandlingsanlegget samtidig.
  • Kalkuler inn risikoen forbundet med transport av avfall som kun har én eller svært få behandlingsalternativer, for eksempel driftsstopp hos et behandlingsanlegg.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid