Oppgi følgende referansekoder og tekst i rubrikk 44 på utførselsdeklarasjonen i TVINN:

For meldepliktig avfall oppgir du koden U2 etterfulgt av meldingsnummer. Teksten skal være på formen "U2 NO xxxxxx".

Mer informasjon om tolldeklarasjoner finner du på Tolletaten sine nettsider:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid