Først må du skaffe informasjon om hvilke stoffer avfallet inneholder. Om nødvendig må avfallets kjemiske sammensetning analyseres. I noen tilfeller kan du finne informasjon om innholdet i sikkerhetsdatablader eller på emballasjen.

Når du kjenner hvilke stoffer avfallet inneholder må du nesten alltid finne ut hvilke farlige egenskaper stoffene har før du kan finne grenseverdien for farlig avfall, siden det kun er noen få stoffer det er knyttet grenseverdi direkte til. Det generelle er at grenseverdiene er knyttet til egenskaper til stoffer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid