Selv om gjenvinningen ikke krever tillatelse etter forurensningslovverket, vil det kunne kreves tillatelser etter andre regelverk, som for eksempel plan- og bygningsloven.

Anlegg av planeringsfelt, som skal gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart areal skikket for maskinell jordbruksdrift, vil alltid være søknadspliktige. Dette følger av forurensningsforskriften § 4-4. Selv om en får tillatelse til bakkeplanering, så må også kravene i avfallsforskriften kapittel 14A være oppfylt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid