I utgangspunktet er det kommunen som er tilsynsmyndighet ved gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter.

Unntaket er når massene brukes i offentlige veianlegg, da er det statsforvalteren som er tilsynsmyndighet. Miljødirektoratet har mulighet til å overføre tilsynsmyndigheten til andre.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid