Avfallshåndtering i Longyearbyen

Plukk kun det dere har kapasitet til å frakte tilbake til avfallsmottaket. Det er ikke lov å la poser med avfall stå igjen på stranden.

Alt avfall som ryddes skal fraktes til lovlig avfallsanlegg. På Svalbard er dette miljøstasjonen i Longyearbyen. Marint avfall kan leveres vederlagsfritt på miljøstasjonen og i egne konteinere.

Dersom dere har plukket eller planlegger å plukke større mengder marint avfall, bør miljøstasjonen i Longyearbyen kontaktes på forhånd for å avtale videre håndtering.

For å kunne levere marint avfall vederlagsfritt er det krav om at aksjonen registres i ryddeverktøyene Rydde eller Rent hav. Husk å oppgi aksjonskode i Rydde eller aksjons-ID i Rent hav når du leverer fra deg avfallet på Miljøstasjonen.

Ryddeprosjekter som har mottatt tilskudd til avfallshåndtering gjennom for eksempel Miljødirektoratet eller Handelens miljøfond sine tilskuddsordninger, kan ikke levere avfallet gratis, men vil motta en faktura fra miljøstasjonen.   

På miljøstasjonen blir avfallet kvernet og sendt til fastlandet for videre behandling. For å unngå skader på kverna ved renovasjonsanlegget, er det viktig å skille metall (for eksempel wirer eller flottører i metall) og tykke trosser/tau fra resten av avfallet.

Konteiner tre steder i Longyearbyen

I Longyearbyen er det satt ut konteinere på tre lokasjoner der du kan kaste mindre mengder marint søppel som du har ryddet: Bykaia, Gamlekaia og Kullkaia på Hotellneset.

Konteinerne er gule og er merket med «Clean up Svalbard» og Sysselmesterens logoer.

Konteinerne skal kun benyttes til avfall fra frivillige strandryddeaksjoner på Svalbard, og ikke til avfall fra skip. Dette er for å få oversikt og bedre statistikk på hvor mye søppel som ryddes på Svalbard hvert år. Konteinerne er bare beregnet for mindre avfallsmengder.

Kjemikalier og annet farlig avfall skal skilles ut, da dette kan være farlig for de som jobber ved renovasjonsanlegget. Bruk de oransje posene til denne typen avfall, for å skille det fra annet søppel i konteineren.

Ikke kast gjenbrukbare polyetylenposer. Etter endt ryddeaksjon skal posene leveres tilbake til Sysselmesteren. Vanlige plastposer kan kastes i konteineren.

Ta kontakt med miljøstasjonen for å få vite koden til konteinerne (telefon 79 02 23 18). Hvis beholderen er full eller det er andre problemer, vennligst kontakt miljøstasjonen. Ikke la noe ligge utenfor konteineren eller ved kaia.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid