Alle verneområder har en egen forskrift som gir regler for området. Dersom du ikke befinner deg i et verneområde, må du likevel forsikre deg om at droneflyvingen ikke forstyrrer fugle- og dyrelivet i området du skal fly.

Som hovedregel er det forbudt å fly drone i nasjonalparker og de store landskapsvernområdene. I naturreservater kan det være forbudt å fly drone, her må du sjekke hva verneforskriften sier om bruk av droner.

I Longyearbyen er det ikke tillatt å fly drone nærmere enn fem kilometer fra flyplassen. Planlegger man å fly drone utenfor restriksjonssonen, gjelder følgende regler:

  • Det er forbudt å forstyrre dyrelivet på Svalbard.
  • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  • Du må alltid kunne se dronen din.
  • Sett deg inn i reglene som gjelder filming og fotografering av andre mennesker. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Datatilsynet gir informasjon om hvilke regler som gjelder for filming og fotografering fra luften.
  • Det er ikke tillatt å fly drone i mørke.

Rundt Ny-Ålesund flyplass er det forbudt å fly droner i en sone med radius på fem kilometer. For mer informasjon om flyforbudet; se Kings Bay sine nettsider.

Ny-Ålesund har i tillegg en sone på 20 kilometer rundt byen med radiostillhet. Dette betyr at det i praksis er forbud mot å fly droner i Ny-Ålesund og i hele Kongsfjorden.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvalter frekvensressursene i Norge. For mer informasjon om radiostillhet i og rundt Ny-Ålesund, kontakt Kings Bay AS og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid