Automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på 100 meter i alle retninger rundt kulturminnet. Sikringssonen har samme fredningsbestemmelse som selve kulturminnet.

De fleste kulturminner ligger langs kysten, og ofte finner man kulturminner langt fra bosettinger.

Noen kulturminner er så gamle som 400 år, og kan for eksempel være gjenstander fra norsk ishavsfangst og vest-europeisk hvalfangst på 16- og 1700-tallet, gjenstander fra internasjonal gruvedrift på 1900-tallet eller krigsgjenstander fra andre verdenskrig.

Bein og beinrester i og på markoverflaten samt alle spor etter menneskegraver, inkludert kors og gravmerkeringer er automatisk fredet uavhengig av alder. Det gjelder også skjelettrester fra hvalross og hval.

Det kan ofte være krevende for strandryddere å skille det som er marint avfall og som kan plukkes fritt, fra det som er kulturminner og som ikke skal røres.

For å gjøre det enklere for strandryddere, er det laget en oversikt som viser bilder og beskrivelser av noen av de vanligste kulturminnene strandryddere kan komme over på ryddeaksjon og som ikke skal plukkes (obs. tabellen er ikke uttømmende).

Dersom man er usikker på om en gjenstand kan plukkes, anbefales det å la gjenstanden ligge eller kontakte Sysselmesteren for veiledning.

Sysselmesteren har laget et oversiktskart som viser lokasjonene til ulike automatisk fredede kulturminner på Svalbard hvor det er ferdselsforbud hele året.

Eksempler på kulturminner

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid