Sysselmesterens registreringsområder

Sysselmesteren har områder hvor det registreres strandsøppel for miljøovervåking på Svalbard og Jan Mayen (Mosj) og Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR) om vern av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren.

Vennligst ikke plukk søppel i følgende områder:

  • Poolepynten, Brucebukta mellom posisjon UTM 33X 8709893 0429822 (WGS 84) og

UTM 33X 8709901 0430022[1]

  • Luftskipodden mellom posisjonene UTM 33X 8849261 0415272 (WGS 84) og UTM 33X

8848556 0415262[2]

Områdene er også merket med skilt.

 

[1] https://beachlitter.ospar.org/beach/brucebukta

[2] https://beachlitter.ospar.org/beach/Luftskipodden

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid